Kursy walut(PLN)    3.88 4.35 4.94 3.91
Znajdź na mapie
Typ Cena od Powierzchnia od
do do
Oferta nr 92-495250870970
Rodzaj obiektuDziałki i grunty
Typsprzedaż
Regiondolnośląskie
MiejscowośćTrzebnica
WalutaPLN
Cena50 000 000 PLN
Pow.działki(m2)200000
Cena za m2 250 PLN
Powierzchnia200000
Front(m)250
Materiałdowlona
Nr oferty92-495250870970
Data2019-03-14
Licencja zawodowa21088
AgentBetka Grzegorz
Telefon519-186-406
Emailgrzegorz@novena.pl
Licencja agenta21088
Innesiła,woda,prąd

Opis

Na terenie Trzebnicy w rejonie węzła komunikacyjnego przy trasie S-5 na granicy z tworzoną Specjalną Strefą Ekonomiczną, działka z MPZP w trakcie procesu uchwalania, przeznaczona pod inwestycje :
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
b) tereny zabudowy usługowej,
2) uzupełniające przeznaczenie terenu: stacja bazowa telefonii komórkowej,
3) w granicach terenów dopuszcza się ponadto lokalizację:a) budynków gospodarczych i garaży,b) urządzeń budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi,c) zieleni urządzonej,
4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:a) dopuszczenie skablowania lub zmiany przebiegu odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych,b) obsługa komunikacyjna:- z dróg publicznych przyległych do obszaru opracowania,- z drogi wewnętrznej 1KDW,
5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: zakaz montażu instalacji, których eksploatacja niesie zagrożenie poważnej awarii przemysłowej,
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych: w zakresie położenia w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej- zgodnie z par. 8 niniejszej uchwały,
7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego- 7 -Poz. 3430
a) maksymalna intensywność zabudowy: 0,10,
b) minimalna intensywność zabudowy: 0,80,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,
d) maksymalna wysokość zabudowy:- dla budynków: 18,00 m,- dla stacji bazowej telefonii komórkowej: 60,00 m,
e) nie ustala się wymagań dotyczących form dachów i rodzajów ich pokryć.
Uwaga : podana cena m2 działki jest ceną netto.
Kontakt BN Novena s.c. Wrocław tel. 519 186 406.
Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 1 Kodeksu Cywilnego.


Poleć ofertę znajomemu!

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres e-mail:
Adres e-mail znajomego:
Treść:
 • Oferta
  Oferta
 • Oferta
  Oferta
 • Oferta
  Oferta
 • Oferta
  Oferta
 • Oferta
  Oferta
    
  
  


Novena s.c. Dawid Cygański, Małgorzata Uliasz
(zobacz oferty biura)
(zobacz pracowników biura)
ul. Inowrocławska 21/1
53-643 Wrocław
Pokaż dane kontaktowe