Kursy walut(PLN)    4.31 4.62 5.09 3.91
Znajdź na mapie
Typ Cena od Powierzchnia od
do do
Oferta nr 92-495250871841
Rodzaj obiektu
Typsprzedaż
Regiondolnośląskie
MiejscowośćKrępice
WalutaPLN
Cena2 990 000 PLN
Pow.działki(m2)10000
Cena za m2 299 PLN
Powierzchnia10000
Materiałdowlona
Nr oferty92-495250871841
Data2020-10-16
Licencja zawodowa21088
AgentBetka Grzegorz
Telefon519-186-406
Emailgrzegorz@novena.pl
Licencja agenta21088
Innesiła,woda,gaz,prąd

Opis

Działka magazynowo- logistyczno-przemysłowa, teren inwestycyjny
z MPZP o powierzchni ponad 1 ha.
Położony na obszarze Krępic w gminie Miękinia przy drodze krajowej Wrocław - Zielona Góra.
W MPZP teren przeznaczony pod :
14. 1. Wyznacza się tereny aktywności gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolami 1AG,
2AG, 3AG dla których ustala się przeznaczenie na magazyny, składy, bazy, przemysł, usługi, obiekty
wielkoprzestrzenne.
2. Dopuszcza się:
1) zieleń urządzoną, zieleń izolacyjną,
2) drogi wewnętrzne,
3) gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie 3AG,
4) sieci dystrybucyjne, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
5) ciągi piesze,
6) stanowiska do parkowania,
7) ogniwa fotowoltaiczne wytwarzające energię w tym o mocy przekraczającej 100 kW.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wysokość zabudowy:
a) dla magazynów, składów, baz, przemysłu, usług, nie może przekroczyć 20 m,
b) dla obiektów i urządzeń wyposażenia technologicznego (np. kominów) nie może przekroczyć wysokości
180 m n.p.m.,
c) dla obiektów magazynów wysokiego składowania nie może przekroczyć 40 m,
d) w obrębie terenu 1AG wyznacz się strefę maksymalnej wysokości zabudowy do 16 m, jako strefę
przejściową pomiędzy zabudową przemysłową, a zabudową na terenie 1U,
2) dopuszcza się dachy płaskie,
3) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki budowlanej,
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej,
Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Dolnoslaskiego - 6 - Poz. 1070
5) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 4,0,
6) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie własności stanowisk parkingowych, w ilości określonej
w
8 ust. 4 i 6.
4. Możliwość realizacji zabudowy na obszarze nieczynnego składowiska odpadów na terenie 2AG -
zgodnie z ustaleniami
6 ust. 3.
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
1) od drogi krajowej nr 94 (1KDGP) w odległości 25 m,
2) od drogi 1KDL w odległości 6 m,
3) od drogi 1KDD 6 m i 10 m zgodnie z rysunkiem planu,
4) od drogi 1KDW w odległości 6 m,
5) od terenu 1U w odległości 20 m,
6) od drogi powiatowej położonej po północnej granicy planu w odległości 8 m.
6. Minimalna odległość zabudowy od granicy drogi wewnętrznej, niewydzielonej liniami
rozgraniczającymi - 6 m.
7. W obrębie terenu 1AG, 3AG wyznacza się pas wielopiętrowej zieleni izolacyjnej zimozielonej
o szerokości 10 m, jak na rysunku planu.
15. 1. Wyznacza się teren drogi głównej ruchu przyśpieszonego oznaczonej na rysunku planu symbolem
1KDGP.
Dostępna jest opcja wydzielenia i sprzedaży działki o powierzchni odpowiadających potencjalnemu inwestorowi.
Kontakt BN Novena s.c. Wrocław tel. 519 186 406.


Poleć ofertę znajomemu!

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres e-mail:
Adres e-mail znajomego:
Treść:
 • Oferta
  Oferta
 • Oferta
  Oferta
 • Oferta
  Oferta
 • Oferta
  Oferta
 • Oferta
  Oferta
 • Oferta
  Oferta
    
  
  


Novena s.c. Dawid Cygański, Małgorzata Uliasz
(zobacz oferty biura)
(zobacz pracowników biura)
ul. Inowrocławska 21/1
53-643 Wrocław
Pokaż dane kontaktowe